நாட்டினத்தை உருவாக்குபவர் ஆசிரியர்

Posted by Justin Jeevaprakash | | Posted On Sunday, May 16, 2010 at 7:14 PM


வணக்கம்.       இன்று மலேசிய மண்ணில் ஆசிரியர் தினம் மிகவும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நாளில் ஆசிரியர்களின் சேவைகளை நினைவுக்கூறும் வகையில் எல்லா பள்ளிகளிலும் ஆசிரியர் தினம் மிகவும் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும். 'நாட்டினத்தை உருவாக்குபவர் ஆசிரியர்' என்பதை இவ்வாண்டின் கருப்பொருளாக கல்வியமைச்சு வரையறுத்திருப்பதுப் பாராட்டக்கூடியது. (Guru Pembina Bangsa Negara) ஆகவே, அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எனது ஆசிரியர் நாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.

Comments:

There are 0 comments for நாட்டினத்தை உருவாக்குபவர் ஆசிரியர்

Post a Comment